IV Spotkania Teatrów Ulicznych

Wrażenia widzów (sonda uliczna)

Autor: 
Łukasz Garbol
Autor: 
Marcin Szostek

M.in. wypowiedź p. Tomasza Szydło, zastępcy burmistrza Świdnika


Długość: 2:01

Beata Kubiak (MOK) - organizator festiwalu

Autor: 
Łukasz Garbol

Długość: 2:07

Teatr Grupa Plastyczna Pławna 9 (Małgorzata Lemiszewska)

Autor: 
Grzegorz Cel

Strona Dariusza Milińskiego - założyciela Grupy Plastycznej
Pławna 9, malarza, scenografa, twórcy plakatów filmowych
www.milinski.com.pl


Długość: 7:02

Teatr Gry i Ludzie z Katowic (Marcin Włosiński)

Autor: 
Łukasz Garbol
Autor: 
Marcin Szostek

Teatr Gry i Ludzie www.gryiludzie.pl


Długość: 2:41

Teatr Akt z Warszawy (Agnieszka Musiałowicz i Tomasz Musiałowicz)

Autor: 
Grzegorz Cel

Teatr Akt www.teatrakt.pl


Długość: 10:23

Teatr Cocktail z Krakowa (Irina Afanasjewa)

Autor: 
Łukasz Garbol

Teatr Cocktail www.cocktail.art.pl


Długość: 5:22