Wywiad z p. Stanisławem Lipą (Stryjno Pierwsze) - II miejsce w kategorii - inne formy plastyczne

Autor: 
Marcin Szostek

I miejsca nie przyznano
Strona artysty: www.rzezbalipa.pl


Długość: 3:34

Wywiad z p. Zbigniewem Nowakiem (Jacków) - wyróżnienie w kategorii - malarstwo za pracę pt."Katyń"

Autor: 
Marcin Szostek

Pan Zbigniew Nowak zaprezentował także cykl reportażowy
zdjęć pt. "Mełgiewski młynarz" w kategorii - fotografia.
Rzeźba stanie za kilka miesięcy na rondzie w Mełgwi.


Długość: 12:03

Wręczenie nagród

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 24:03

Otwarcie wystawy plastycznej

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 5:15

Wiersze - recytuje p. Kazimierz Kalińczuk

Autor: 
Marcin Szostek

Otwarcie wystawy fotograficznej.


Długość: 2:57

Wywiad z p. Bożeną Mańką - dyrektorem Przedszkola nr 3 w Świdniku

Autor: 
Marcin Szostek

Prosimy o wsparcie dla 4-letniego Jasia Kowalika
chorego na nowotwór złośliwy Neuroblastoma IV stopnia

nr konta: 08 1240 1066 1111 0000 0006 1694

z dopiskiem "Jan Kowalik"

info:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
ul. Przybyszewskiego 47
01-849 Warszawa
tel. (0-22) 834-06-74
http://www.fundacja.net
NIP 118-05-47-811


Długość: 11:01

Wywiad z p. Agnieszką Sapko - nauczycielem w Przedszkolu nr 3 w Świdniku

Autor: 
Marcin Szostek

Prosimy o wsparcie dla 4-letniego Jasia Kowalika
chorego na nowotwór złośliwy Neuroblastoma IV stopnia

nr konta: 08 1240 1066 1111 0000 0006 1694

z dopiskiem "Jan Kowalik"

info:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
ul. Przybyszewskiego 47
01-849 Warszawa
tel. (0-22) 834-06-74
http://www.fundacja.net
NIP 118-05-47-811


Długość: 1:48

Wywiad z Natalią Kaczor (skrzypce) i Hubertem Czaplikiem (akordeon)

Autor: 
Marcin Szostek

Prosimy o wsparcie dla 4-letniego Jasia Kowalika
chorego na nowotwór złośliwy Neuroblastoma IV stopnia

nr konta: 08 1240 1066 1111 0000 0006 1694

z dopiskiem "Jan Kowalik"

info:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
ul. Przybyszewskiego 47
01-849 Warszawa
tel. (0-22) 834-06-74
http://www.fundacja.net
NIP 118-05-47-811


Długość: 3:01

Wywiad ze Stanisławem Tymem

Autor: 
Łukasz Garbol

Długość: 12:53