Relacje

Konferencja ks. Mirosława Grendusa

Autor: 
Marcin Szostek
Konferencja ks. Mirosława Grendusa
Konferencja ks. Mirosława Grendusa

Dyrektor Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata ks. Mirosław Grendus wygłosił konferencję przygotowującą do pracy nad konspektem.


Długość: 21:17

Wnioski z rozmów

Autor: 
Marcin Szostek
Wnioski z rozmów

W grupach złożonych z przedstawicieli poszczególnych parafii, pielgrzymi odpowiadali na pytanie: jakie konkretne sytuacje głoszenia Słowa wierzącego, wydają nam się najbardziej potrzebne w naszej parafii i w środowisku, w którym żyjemy? Jak głosić to słowo? Po spotkaniu, które miało miejsce w szkołach, przedstawiciele poszczególnych zespołów relacjonowali wnioski ze wspólnych rozmów.


Długość: 35:06

Powitanie pielgrzymów

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 1:28

Homilia ks. bpa Mariana Rojka

Autor: 
Marcin Szostek

Mszę Świętą sprawował ks. bp Marian Rojek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W homilii biskup mówił o tym, co jest ważne w głoszeniu słowa i o postawie głosiciela. Również o znaczeniu miłości, pokory i wiary, aby przepowiadanie było wiarygodne i przekonywujące. Podkreślał także znaczenie prawdy, która jest warunkiem wiarygodności.


Długość: 22:00

Modlitwa wiernych

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 1:49

Procesja z darami

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 4:34

Podziękowania

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 6:13

Otwarcie

Autor: 
Marcin Szostek

22 stycznia 1863 r. na mocy Manifestu ogłoszonego przez Tymczasowy Rząd Narodowy w Warszawie wybuchło Powstanie Styczniowe. Było skierowane przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego. Trwało do jesieni 1864 r. Walki powstańcze miały charakter wojny partyzanckiej. Stoczono około 1200 bitew i potyczek.
W początkowej fazie zrywu narodowego powstańcy odnosili sukcesy. Ostatecznie Powstanie Styczniowe zakończyło się klęską powstańców. Kilkadziesiąt tysięcy zginęło, blisko 1 tys. stracono, ok. 38 tys. skazano na katorgę lub zesłano na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.


Długość: 1:09

Wystąpienie Waldemara Jacksona

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 7:04