Relacje

Zapowiedź koncertu Lubelskiej Federacji Bardów

Autor: 
Marcin Szostek
Zapowiedź koncertu Lubelskiej Federacji Bardów

22 lipca w parafii pw. św. Kingi w Świdniku odbył się festyn parafialny „Imieniny Świętej Kingi”. O godzinie 12:00 odbyła się Msza Święta odpustowa. Następnie parafianie wzięli udział w festynie rodzinnym. O godzinie 20:00 w murach budującego się kościoła rozpoczął się koncert Lubelskiej Federacji Bardów pt. „Miłość mi wszystko wyjaśniła”. Zespół wykonał autorskie kompozycje do tekstów Karola Wojtyły. Gościnnie wystąpił Chór Świętej Kingi. Festyn zakończył Apel Jasnogórski i światełko do nieba.


Długość: 6:52

Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation

Autor: 
Marcin Szostek
Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation
Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation
Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation
Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation
Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation

Sergey Radchenko (Ambassador "The Beatles Story", Liverpool; Ukrainian Beatles Community) w sekcji nr 1. „Legitymizacja życia politycznego w państwie” wygłosił wykład: „Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation”.


Długość: 24:50

Utwory Revolution Beatlesów i Street Fighting Man Rolling Stonesów, na tle przemian społeczno-politycznych przełomu lat 60 i 70

Autor: 
Marcin Szostek
Utwory Revolution Beatlesów i Street Fighting Man Rolling Stonesów, na tle przemian społeczno-politycznych przełomu lat 60 i 70

Mgr Krzysztof Stanisław Werner, UMCS, w sekcji nr 4. „Przekaz muzyczny jako komunikat polityczny” wygłosił wykład: „Utwory Revolution Beatlesów i Street Fighting Man Rolling Stonesów, na tle przemian społeczno-politycznych przełomu lat 60. i 70.”


Długość: 17:07

Obrady plenarne nr 1 - dyskusja

Autor: 
Marcin Szostek
Obrady plenarne nr 1 - dyskusja

14 czerwca na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się konferencja naukowa: „Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Myśli Politycznej i Zakład Systemów Politycznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie. Celem konferencji było wyjaśnienie fenomenu muzyki politycznej, jej funkcji oraz wpływu na relacje władza – obywatele.


Długość: 8:36

Obrady plenarne nr 2 - dyskusja

Autor: 
Marcin Szostek
Obrady plenarne nr 2 - dyskusja

Długość: 13:20

Ideologiczny wymiar muzyki - dyskusja

Autor: 
Marcin Szostek
Ideologiczny wymiar muzyki - dyskusja

Długość: 23:33