155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Otwarcie

Autor: 
Marcin Szostek

22 stycznia 1863 r. na mocy Manifestu ogłoszonego przez Tymczasowy Rząd Narodowy w Warszawie wybuchło Powstanie Styczniowe. Było skierowane przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego. Trwało do jesieni 1864 r. Walki powstańcze miały charakter wojny partyzanckiej. Stoczono około 1200 bitew i potyczek.
W początkowej fazie zrywu narodowego powstańcy odnosili sukcesy. Ostatecznie Powstanie Styczniowe zakończyło się klęską powstańców. Kilkadziesiąt tysięcy zginęło, blisko 1 tys. stracono, ok. 38 tys. skazano na katorgę lub zesłano na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.


Długość: 1:09

Wystąpienie Waldemara Jacksona

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 7:04

„Do młodych” - Adam Asnyk

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 1:02

Prelekcja Mirosława Króla cz. 1

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 27:22

Prelekcja Sławomira Pacia

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 21:30

„Gloria victis” - Eliza Orzeszkowa

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 2:40

Prelekcja Mirosława Króla cz. 2

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 16:57

„Styczeń 1863” - Andrzej Niemojewski

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 1:55

Prelekcja Walerego Danileckiego

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 24:35

„Pięciu poległych” - Artur Oppman

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 2:05