50 lat Jedynki

Przywitanie gości

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 8:19

Historia szkoły

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 14:16

Nadanie tytułu „Zasłużony dla miasta Świdnika”

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 2:14

Wystąpienie p. Waldemara Jaksona - Burmistrza Miasta Świdnik

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 13:29

Wystąpienie p. Janusza Królika - Przewodniczącego Rady Miasta Świdnik

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 2:56

Wystąpienie p. Mirosława Króla - Starosty Powiatu Świdnickiego

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 4:51

Wystąpienie p. Elżbiety Pałki - Wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 4:28

Sentymentalna podróż w czasie

Autor: 
Marcin Szostek

Długość: 13:32