Jarmark Jagielloński 2010

Laura Weixelbaum (Holloenek Hungarica) i Tamas Koller (Royal Drummers of Visegrad)

Autor: 
Łukasz Garbol
Laura Weixelbaum
Tamas Koller

O nowej płycie Holloenek Hungarica,o grupie
Royal Drummers of Visegrad, czyli werblistach z Węgier,
o ulubionej muzyce i rzeczach, które podobają im się w Lublinie.
A także - uwaga! dwa utwory z nowej płyty "Mors in Virgo" ("Zubro-nicus" i "Ai vis lop"). Utwory wykorzystane za zgodą artystów (Dzięki wielkie!)

Oficjalna strona HH http://holloenek.hu/


Długość: 15:26

Laura Weixelbaum (Holloenek Hungarica) and Tamas Koller (Royal Drummers of Visegrad)

Autor: 
Łukasz Garbol

About the new CD of Holloenek Hungarica, Drummers of Visegrad,
their favourite music and things they like in Lublin.
Also two songs from the new album "Mors in Virgo" ("Zubro-nicus"
and "Ai vis lop"). Songs used by the permission of the artists
(Thanks a lot!)

Official page http://holloenek.hu/


Długość: 15:48

Sonda-koncerty "Holloenek Hungarica"

Autor: 
Łukasz Garbol

Wrażenia widzów po koncertach grupy.


Długość: 2:20

Rozmowa z Eszter Gyenis (Węgry) - o okarynie

Autor: 
Łukasz Garbol

Eszter Gyenis opowiada o okarynie (i na niej gra!),
a także dzieli się wrażeniami z Jarmarku.


Długość: 2:07

An interview with Eszter Gyenis (Hungary) - about ocarina

Autor: 
Łukasz Garbol

Eszter Gyenis talks about ocarina (and plays it!)
and her impressions from the Fair.


Długość: 2:10

Wywiad z Mattem Cooperem (Spatial Awareness, Anglia)

Autor: 
Łukasz Garbol

Grupa "Spatial Awareness" podczas Jarmarku prezentowała triki
i starała się nauczyć chętnych m.in. żonglerki.
Strona oficjalna grupy http://www.spatialawareness.co.uk/
Facebook
http://www.facebook.com/pages/Spatial-Awareness/120044141380747


Długość: 1:42

An interview with Matt Cooper (Spatial Awareness, UK)

Autor: 
Łukasz Garbol

Spatial Awareness from Lancaster, UK was one of the guests
of Jagiellonian Fair performing tricks and encouraging people
to learn some juggling skills.
Official page http://www.spatialawareness.co.uk/
Facebook
http://www.facebook.com/pages/Spatial-Awareness/120044141380747


Długość: 1:40

Natalia Levaja i Tania Czekanowa (Białoruś)

Autor: 
Łukasz Garbol
Natalia Levaja i Tania Czekanowa (Białoruś)

Natalia Levaja i Tania Czekanowa brały udział
w Jarmarku Jagiellońskim. Opowiadają krótko
o swoich wyrobach rękodzielniczych.


Długość: 0:47

Natalia Levaya and Tanya Chekanova (Belarus)

Autor: 
Łukasz Garbol

Natalia Levaya and Tanya Chekanova took part in Jagiellonian Fair.
They say a few words about their handicraft.


Długość: 0:47

Rozmowa z Małgorzatą Wojcieszuk (Zespół Tańca Dawnego "Belriguardo")

Autor: 
Łukasz Garbol

Małgorzata Wojcieszuk jest załoźycielką i instruktorką taneczną
zespołu "Belriguardo".

Strona zespołu "Belriguardo" http://www.belriguardo.pl/


Długość: 2:29