Konferencja naukowa Muzyka polityczna: komunikowanie kontestowanie mobilizowanie

Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation

Autor: 
Marcin Szostek
Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation
Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation
Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation
Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation
Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation

Sergey Radchenko (Ambassador "The Beatles Story", Liverpool; Ukrainian Beatles Community) w sekcji nr 1. „Legitymizacja życia politycznego w państwie” wygłosił wykład: „Clubs of political songs in Soviet Union in 1970-1980-ies - activities, festivals, international cooperation”.


Długość: 24:50

Utwory Revolution Beatlesów i Street Fighting Man Rolling Stonesów, na tle przemian społeczno-politycznych przełomu lat 60 i 70

Autor: 
Marcin Szostek
Utwory Revolution Beatlesów i Street Fighting Man Rolling Stonesów, na tle przemian społeczno-politycznych przełomu lat 60 i 70

Mgr Krzysztof Stanisław Werner, UMCS, w sekcji nr 4. „Przekaz muzyczny jako komunikat polityczny” wygłosił wykład: „Utwory Revolution Beatlesów i Street Fighting Man Rolling Stonesów, na tle przemian społeczno-politycznych przełomu lat 60. i 70.”


Długość: 17:07

Obrady plenarne nr 1 - dyskusja

Autor: 
Marcin Szostek
Obrady plenarne nr 1 - dyskusja

14 czerwca na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się konferencja naukowa: „Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Myśli Politycznej i Zakład Systemów Politycznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie. Celem konferencji było wyjaśnienie fenomenu muzyki politycznej, jej funkcji oraz wpływu na relacje władza – obywatele.


Długość: 8:36

Obrady plenarne nr 2 - dyskusja

Autor: 
Marcin Szostek
Obrady plenarne nr 2 - dyskusja

Długość: 13:20

Muzyka formą kontestacji systemu politycznego - dyskusja

Autor: 
Marcin Szostek
Muzyka formą kontestacji systemu politycznego - dyskusja

Długość: 30:25

Polityczne zaangażowanie artystów muzycznych - dyskusja

Autor: 
Marcin Szostek
Polityczne zaangażowanie artystów muzycznych - dyskusja

Długość: 12:36

Przekaz muzyczny jako komunikat polityczny - dyskusja

Autor: 
Marcin Szostek
Przekaz muzyczny jako komunikat polityczny - dyskusja

Długość: 3:17

Ideologiczny wymiar muzyki - dyskusja

Autor: 
Marcin Szostek
Ideologiczny wymiar muzyki - dyskusja

Długość: 23:33

Praktyczny wymiar obecności muzyki w polityce - dyskusja

Autor: 
Marcin Szostek
Praktyczny wymiar obecności muzyki w polityce - dyskusja

Długość: 12:43