Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski

Przemówienia

Autor: 
Marcin Szostek
Przemówienia
Przemówienia
Przemówienia

Długość: 5:52

Chrzest Mieszka I

Autor: 
Marcin Szostek
Chrzest Mieszka I
Chrzest Mieszka I
Chrzest Mieszka I

Chrzest Mieszka I zainscenizowała Drużyna Wojów Piastowskich Jantar.


Długość: 13:10

Koncert chórów

Autor: 
Marcin Szostek
Koncert chórów
Koncert chórów
Koncert chórów
Koncert chórów
Koncert chórów
Koncert chórów

W relacji: Chór parafii pw. św. Kingi i Chór Arion (dyr. Magdalena Celińska), Piotr Selim, Chór Tercja i Chór Gminy Kurów (dyr. Bohdan Lipiński).


Długość: 29:20

Program wydarzeń w Świdniku

Autor: 
Marcin Szostek
Program wydarzeń w Świdniku

W tym roku mija 1050. rocznica chrztu Polski.

Program wydarzeń w Świdniku.
INAUGURACJA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH:
14 kwietnia (czwartek)
8.15 Tematyczne lekcje historyczne w Gimnazjum nr 1
9.30 Przemarsz uczniów z SP nr 7 do kina Lot
10.00 Koncert dla uczniów SP nr 7 z udziałem Jana Kondraka i Piotra Selima
(Centrum Kultury)
15 kwietnia (piątek)
10.30 „Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę…”
program artystyczny przygotowany przez uczniów SP 4, Gimnazjum Nr 2 i II LO oraz Chór „Canto”
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku)
15 - 29 kwietnia
Wystawa pokonkursowa „1050. rocznica Chrztu Polski”
(Galeria „Za szybą”)
28 kwietnia (czwartek)
10.00 Przedstawienie dla dzieci z klas I-III
(Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku)


Długość: 0:47