Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Wywiad z Magdaleną Szumną i Lilianą Anam

Autor: 
Łukasz Garbol

4 XI 2009 odbyło się seminarium na temat
"Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw".
Organizatorem spotkania była
Lubelska Izba Rzemieślnicza.


Długość: 3:34