Uroczystości pogrzebowe ks. prof. Tadeusza Zasępy w Rużomberku

Ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL

Autor: 
Marcin Szostek
Ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL
Ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL
Ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL
Ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL
Ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL
Ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL

Księdza profesora Tadeusza Zasępę wspomina ks. dr hab. Wiesław Przygoda - dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W uroczystościach pogrzebowych śp. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy wzięli udział przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II m.in.:
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL - prorektor ds. studenckich
Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL - prodziekan ds. studiów doktoranckich
i podyplomowych
Ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL - dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Ks. dr hab. Jarosław Woźniak, prof. KUL - kierownik Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary
O. dr Mirosław Chmielewski CSsR - adiunkt Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary


Długość: 2:56

O. dr Mirosław Chmielewski CSsR

Autor: 
Marcin Szostek
O. dr Mirosław Chmielewski CSsR
O. dr Mirosław Chmielewski CSsR
O. dr Mirosław Chmielewski CSsR
O. dr Mirosław Chmielewski CSsR
O. dr Mirosław Chmielewski CSsR

Księdza profesora Tadeusza Zasępę wspomina o. dr Mirosław Chmielewski CSsR - adiunkt Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W uroczystościach pogrzebowych śp. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy wzięli udział przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II m.in.:
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL - prorektor ds. studenckich
Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL - prodziekan ds. studiów doktoranckich
i podyplomowych
Ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL - dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Ks. dr hab. Jarosław Woźniak, prof. KUL - kierownik Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary
O. dr Mirosław Chmielewski CSsR - adiunkt Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary


Długość: 7:06

Rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych

Autor: 
Marcin Szostek
Rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych
Rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych
Rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych

25 września w Rużomberku na Słowacji odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. prof. Tadeusza Zasępy, medioznawcy, wykładowcy akademickiego
i emerytowanego rektora Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 13. w kościele ojców jezuitów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Liturgii pogrzebowej przewodniczył ks. bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej.
Ks. prof. Tadeusz Zasępa był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, założycielem i pierwszym dyrektorem Katolickiego Radia Lublin oraz pierwszym redaktorem naczelnym lubelskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.


Długość: 7:10

Homilia

Autor: 
Marcin Szostek
Homilia

Homilię wygłosił arcybiskup słowackiej cerkwi greckokatolickiej Ján Babjak.


Długość: 27:33

Modlitwa wiernych

Autor: 
Marcin Szostek
Modlitwa wiernych

Długość: 3:05

Doc. Róbert Lapko

Autor: 
Marcin Szostek
Doc. Róbert Lapko
Doc. Róbert Lapko

Docent katedry teologii systematycznej Uniwersytetu Katolickiego
w Rużomberku.

Wystąpienia zapowiadał mrg Peter Kravčák z katedry dziennikarstwa Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku.


Długość: 3:32

Doc. Terézia Rončáková

Autor: 
Marcin Szostek
Doc. Terézia Rončáková

Docent katedry dziennikarstwa Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku.


Długość: 7:21

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Autor: 
Marcin Szostek
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Prorektor ds. Studenckich, kierownik katedry Katechetyki Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Długość: 5:33

Piotr Samerek

Autor: 
Marcin Szostek
Piotr Samerek

Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego i zastępca Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie.


Długość: 5:01

Igor Čombor

Autor: 
Marcin Szostek
Igor Čombor

Burmistrz Rużomberka


Długość: 7:18