X Świdnik Jazz Festival

Wywiad z Peterem Erskinem

Autor: 
Łukasz Garbol
Autor: 
Grzegorz Cel
Autor: 
Rafał Żur

Część I - o jazzie, improwizacji i szkolnictwie
muzycznym w USA (2.00, pytania - Grzegorz Cel)
Część II - o tworzeniu muzyki do filmów
(11.20 pytania - Łukasz Garbol)
Część III - o technice gry i sprzęcie
(13.05, pytania - Artur Jasiński, Rafał Żur)
Rozmawiają Łukasz Garbol i Rafał Żur.
Tłumaczenie na angielski- Ł.Garbol, R. Żur.
Tłumaczenie na polski - Ł. Garbol.
Podziękowania dla Marieke Pieters za życzliwość i pomoc
oraz dla Tomasza Deutryka za wsparcie merytoryczne.

Strona Petera Erskine'a http://www.petererskine.com
MySpace http://www.myspace.com/petererskine


Długość: 18:14

An interview with Peter Erskine

Autor: 
Łukasz Garbol
Autor: 
Grzegorz Cel
Autor: 
Rafał Żur

I part - about jazz, improvisation and educational system in USA
(2.00 - questions by Grzegorz Cel)
II part - about making music to movies
(10.38 - questions by Łukasz Garbol)
III part - about technique of playing and drums
(12.08 - questions by Artur Jasiński and Rafał Żur)

Official website - http://www.petererskine.com
MySpace - http://www.myspace.com/petererskine
Translation and talking by Łukasz Garbol and Rafał Żur.
We would like to thank Marieke Pieters for help and understanding
and Tomasz Deutryk for support with technical terms.


Długość: 16:52

Wywiad z Michelem Benitą

Autor: 
Łukasz Garbol

M.in. o muzycznym wędrowaniu, związkach swojej muzyki
z filmami i graniu na ukulele.

Oficjalna strona http://www.michelbenita.com
MySpace http://www.myspace.com/michelbenita


Długość: 4:29

An interview with Michel Benita

Autor: 
Łukasz Garbol

Michel Benita speaks about musical rambling,
connections between his music and movies,
and playing ukulele.

Official website http://www.michelbenita.com
MySpace http://www.myspace.com/michelbenita


Długość: 4:13

Wywiad z Nguyenem Le

Autor: 
Łukasz Garbol

W rozmowie o nowym albumie, muzyce wschodu i zachodu
oraz muzycznych inspiracjach. Tłumaczenie Łukasz Garbol.

Strona oficjalna http://www.nguyen-le.com
MySpace http://www.myspace.com/nguyenle1


Długość: 3:33

An interview with Nguyen Le

Autor: 
Łukasz Garbol

Nguyen Le speaks about his new album, differences
between eastern and western music and musical inspirations.

Official website http://www.nguyen-le.com
MySpace http://www.myspace.com/nguyenle1


Długość: 3:04

Rozmowa z organizatorami festiwalu

Autor: 
Łukasz Garbol
Autor: 
Marcin Szostek
Autor: 
Monika Paluch

Rozmowa z organizatorami: Paweł Wądołowski (Radio Lublin),
Ewa Jaśkowiak (MOK), Adam Żurek (MOK).
0.00 - Paweł Wądołowski, 3.12 - Ewa Jaśkowiak,
3.58 - Adam Żurek
Przypominamy, że audycja Pawła Wądołowskiego
"Zakamarki jazzowe" na antenie Radia Lublin
w poniedziałki od 19.00 do 21.00.


Długość: 6:28

Sonda - wrażenia po koncercie kwartetu Petera Erskine'a

Autor: 
Monika Paluch

Długość: 2:16

Wywiad z Krzysztofem Ścierańskim (The Colors)

Autor: 
Marcin Szostek
Autor: 
Grzegorz Cel

O zespole "Różowy Młyn", podróżach w niezwykłe miejsca,
legendach muzyki i przyszłości jazzu.

Krzysztof Ścierański - strona oficjalna
http://www.scieranski.com.pl/
Krzysztof Ścierański na MySpace
http://www.myspace.com/krzysztofscieranski


Długość: 22:04

Wywiad z Markiem Raduli (The Colors)

Autor: 
Grzegorz Cel

O gitarach, ludziach i miejscach. O początkach kariery muzycznej,
współpracy z Budką Suflera, futbolu i czytaniu Biblii.
I wiele więcej...

Marek Raduli - oficjalna strona
http://www.raduli.info/
Marek Raduli w MySpace
http://www.myspace.com/marekraduli


Długość: 37:09