XXXVI Rocznica Świdnickich Spacerów

Otwarcie uroczystości

Autor: 
Marcin Szostek
Otwarcie uroczystości

5 lutego w Świdniku odbyły się obchody 36. rocznicy Świdnickich Spacerów. Podczas uroczystości głos zabrali: Marian Król, przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”; Andrzej Kuchta, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Świdnik” S.A.; Andrzej Radek, wiceburmistrz Świdnika oraz Tadeusza Zima, prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Przed pomnikiem Świdnickich Spacerów wieńce złożyli m.in. przedstawiciele władz miasta, związków zawodowych, stowarzyszeń i szkół. Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział w symbolicznym spacerze. Przeszli ulicą Niepodległości do Centrum Kultury, gdzie odbył się koncert „Smak wolności”.


Długość: 3:27

Przemówienie Andrzeja Radka, wiceburmistrza Świdnika

Autor: 
Marcin Szostek
Przemówienie Andrzeja Radka, wiceburmistrza Świdnika

Długość: 2:54

Złożenie wieńców

Autor: 
Marcin Szostek
Złożenie wieńców

Delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Świdnickich Spacerów.


Długość: 1:26

Symboliczny spacer

Autor: 
Marcin Szostek
Symboliczny spacer

Po złożeniu wieńców pod pomnikiem Świdnickich Spacerów uczestnicy uroczystości wzięli udział w symbolicznym spacerze. Przeszli ulicą Niepodległości do Centrum Kultury.


Długość: 4:48

Zapowiedź koncertu „Smak wolności”

Autor: 
Marcin Szostek
Zapowiedź koncertu „Smak wolności”
Zapowiedź koncertu „Smak wolności”

Podczas koncertu „Smak wolności” pod dyrekcją Marzeny Goc wystąpiły chóry: Arion, Salve Regis, św. Kingi, Tercja, Gminy Kurów oraz Piotr Selim.


Długość: 1:25