XXXVII Rocznica Świdnickich Spacerów

Przemówienie Zbigniewa Wojciechowskiego, wicemarszałka Województwa Lubelskiego

Autor: 
Marcin Szostek
Przemówienie Zbigniewa Wojciechowskiego, wicemarszałka Województwa Lubelskiego

Długość: 1:11

Przemówienie Łukasza Reszki, Starosty Powiatu Świdnickiego

Autor: 
Marcin Szostek
Przemówienie Łukasza Reszki, Starosty Powiatu Świdnickiego

Długość: 0:54

Przemówienie Waldemara Jaksona, burmistrza Świdnika

Autor: 
Marcin Szostek
Przemówienie Waldemara Jaksona, burmistrza Świdnika

Długość: 1:31